Programová nabídka sezony 2019/2020

Revoluce? Revoluce!

Koncert věnovaný výročí 230 let Velké francouzské revoluce a výročí 30 let „Sametové revoluce“
 • L. van Beethoven – Smyčcový kvartet č. 4 op. 18 c moll
 • M. Ravel – Smyčcový kvartet F dur
 • V. Kalabis – Smyčcový kvartet č. 4

Večer je provázen mluveným slovem členů kvarteta, které uvádí do souvislostí výročí projektu s uvedenými autory skladeb.

Listy Milostné

 • L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1, z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
 • L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
 • Výňatky z Janáčkovy korespondence Kamile Stösslové / Umělecký přednes Valérie Zawadská

První dámy Masarykovy – Ke 100. výročí založení Červeného kříže

 • F. Škroup: Smyčcový kvartet č. 1, op. 24
 • Výběr ze smyčcových kvartetů: A. Dvořák: F dur č. 12, op. 96 „Americký“ | B. Smetana: e moll, č. 1 „Z mého života“ | L. Janáček: č. 2 „Listy důvěrné“
 • Umělecký přednes Valérie Zawadská

Smrt a dívka

 • F. Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, D. 87, op.post. 125/1
 • F. Schubert: Smyčcový kvartet d moll, D. 810, č. 14 „Smrt a dívka“
 • Samosatně, nebo ve variantě s uměleckým přednesem Valérie Zawadské

Pocta Antonínu Dvořákovi

 • A. Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur č. 10, op. 51 „Slovanský“
 • A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur č. 12, op. 96 „Americký“
 • Výňatky z korespondence Antonína Dvořáka / Umělecký přednes Valérie Zawadská

Programy s hosty

s Petrem Pomklou (flétna)

 • Výběr z kvintetů s flétnou: J. Ch. Bach | A. Ginastera | A. Rejcha
 • Výběr ze smyčcových kvartetů: F. Schubert | L. van Beethoven | M. Ravel