Programová nabídka sezóny 2020/2021

Il divino Boemo

Nový projekt se SVĚTOVOU PREMIÉROU skladeb Josefa Myslivečka, který je nazvám “Il divino Boemo”, což znamená “Božský Čech”, jak ho titulovali v jeho druhé vlasti, Itálii.

Josef Mysliveček: Kvintet č. 1 in B-dur | Smyčcový kvartet F dur, Op. 3 | Smyčcový kvartet A dur, Op. 3 | Kvintet č. 2 in D-dur | Smyčcový kvartet G-dur, Op. posth. | Kvintet č. 3 in F-dur

Doležalovo kvarteto | Michaela Hrabánková – hoboj

Advent a Vánoce

Verše s adventní a vánoční tématikou (Skácel, Seifert, Vrchlický), hudba českých a světových mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven, Dvořák, ad.)

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská – umělecký přednes

Program složený ze skladeb akcentující Advent a Vánoce (Schubert, Gruber, Ryba, vánoční písně)

Doležalovo kvarteto | Eva Garajová – mezzosoprán

Naše paní Božena Němcová

Projekt k uctění 200. výročí narození významné české spisovatelky

Výběr ze smyčcových kvartetů: A. Dvořák: F dur č. 12, op. 96 „Americký“ | B. Smetana: e moll, č. 1 „Z mého života“ | L. Janáček: č. 2 „Listy důvěrné“

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská – umělecký přednes

Listy Milostné

  • L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1, z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
  • L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
  • Výňatky z Janáčkovy korespondence Kamile Stösslové

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská – umělecký přednes

První dámy Masarykovy – Ke 100. výročí založení Červeného kříže

  • F. Škroup: Smyčcový kvartet č. 1, op. 24
  • Výběr ze smyčcových kvartetů: A. Dvořák: F dur č. 12, op. 96 „Americký“ | B. Smetana: e moll, č. 1 „Z mého života“ | L. Janáček: č. 2 „Listy důvěrné“

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská – umělecký přednes

Programy s hosty

Flétnové kvintety

  • Výběr z kvintetů s flétnou: J. Ch. Bach | A. Ginastera | A. Rejcha
  • Výběr ze smyčcových kvartetů: F. Schubert | L. van Beethoven | M. Ravel

Doležalovo kvarteto | Petr Pomkla – flétna

Klarinetové kvintety

  • Carl Maria von Weber: Klarinetový kvintet B dur, op. 34
  • Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinetový kvintet A dur, KV 581 „Stadler-Quintett“

Doležalovo kvarteto | Anna Paulová – klarinet